Vítejte na našem webu

Vážení návštěvníci

Začala škola,chtěla bych Vás opět seznámit s novinkami v oblasti přijímacího řízení ve školním roce 2010/2011pro školní rok 2011/2012.

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č.67/2004 Sb.

Upozorňuji na speciální úpravu přijímacího řízení ,která je připravována v rámci novely školského zákona a která by mohla nahradit správní řízení  

 v rozsahu zapracovaném do školského zákona. Informace bude zveřejněna na www.msmt.cz.

 

 

Upozornění návštěvníkům

Web bude sloužit také k získávání informací o výchovných a v zdělávacích problémech dětí a jejich odstraňování.Budu velmi ráda za Va-še podněty a nápady,které budeme moci využít v pedagogické praxi.

 

 

Novinky

Volba škol 2011-2O12

07.11.2011 00:00
  www.atlasskolstvi.cz  

Kam na školu - střední školy v ČR

07.11.2010 00:00
Jak postupovat při výběru a další informace.doc (1,8 MB) Pro pokračování klikněte na modrém řádku.

Proirity pro přijetí na střední školu

07.11.2010 00:00
 1. Nejdůležitějším kritériem pro přijetí na střední školu je v současné době vysvědčení  z prvého a druhého pololetí 8. ročníku a z prvého pololetí 9. ročníku. 2.  Některé střední školy bodují také vědomostní učební předměty ,které jsou pro danou školu velmi...

Novela vyhlášky MŠMT

07.11.2010 00:00
  MŠMT v současnosti připravuje novelu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Doporučujeme proto sledovat informace týkající se přijímacího řízení v tisku a na webových stránkách MŠMT. Zároveň sledujte i webové stránky škol,...

Podání přihlášky na střední školu

07.11.2010 00:00
  Na všechny typy škol včetně soukromých a do všech forem studia mohou uchazeči podat v prvním kole přijímacího řízení celkem tři přihlášky. Podle školského zákona se žáci z 9. ročníků základní školy mohou přihlásit i do vyššího stupně víceletých gymnázií. Doporučení: Ještě před vyplněním...

Důležitá data

07.11.2010 00:00
Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek První kolo přijímacího řízení-může uchazeč podávat 3 přihlášky Termíny konání 1.kola přijímacího řízení Denní forma studia bez talentové  zkoušky  22.4.- 7.5.2011 Denní forma s talentovou zkouškou   2. -15.1.2011 Talentové zkoušky na...

Informace pro uchazeče ke vzdělávání ve střední škole

07.11.2010 00:00
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK .Uchazeč,který je žákem základní školy,obdrží zápisový lístek na této základní škole,a to nejpozději do 15.3.2009.   Odevzdáním zápisového lístku řediteli...

Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole

07.11.2010 00:00
Věc:Odvolání proti rozhodnutí č.j......................................................................ze...

Webová prezentace byla spuštěna

28.10.2008 08:48
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.