Proirity pro přijetí na střední školu

07.11.2010 00:00

 1. Nejdůležitějším kritériem pro přijetí na střední školu je v současné době vysvědčení  z prvého a druhého pololetí 8. ročníku a z prvého pololetí 9. ročníku.

2.  Některé střední školy bodují také vědomostní učební předměty ,které jsou pro danou školu velmi důležité - příklad: matematika,fyzika,český jazyk,chemie,přírodopis,cizí jazyk( o konkrétních preferujících předmětech se žák může informovat na Dnech otevřených dveří )

3. Důležitým aspektem pro přijetí je účast žáka na vědomostních olympiádách.

4. Střední školy sportovního,uměleckého aj. charakteru samozřejmě upřednostňují účast ve svých specifických soutěžích.         

Zpět