Otázky a odpovědi

1. Jak získá syn/dcera přihlášku ke studiu ?
2. Kdo vyplní přihlášku?
3. Kdo odesílá přihlášku?
4.Může někdo žákovi zkontrolovat správně vyplněnou přihlášku ?

1. Žák získá přihlášku od výchovného poradce,a to po vydání vysvědčení , během měsíce -  únor 2009, tak aby mohl přihlášku odeslat v daném termínu.

2.Přihláška ke studiu obsahuje stranu A,kterou vyplní uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče.V dolní části přihlášky A je nutné pro některé(hlavně technické směry) střední školy potvrzení od lékaře.Žák musí navštívit s vyplněnou přihláškou svého dětského lékaře. 

Druhou stranu - B- vyplňuje uchazeč spolu s třídním učitelem,který zodpovídá za správné(zde nesmí být škrtáno,či přepisováno),bezchybné údaje o vysvědčení.

3.V současné době ,kdy žák má možnost výběru střední školy pomocí 3 přihlášek,odesílá tyto přihlášky spolu s výstupním hodnocením žák nebo zákonný zástupce.Doporučuji poštou - doporučeně.

4.Samozřejmě,pokud žák přihlášku ke kontrole přinese,výchovná poradkyně ji zkonroluje.