Důležitá data

07.11.2010 00:00

Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek

První kolo přijímacího řízení-může uchazeč podávat 3 přihlášky

Termíny konání 1.kola přijímacího řízení

Denní forma studia bez talentové  zkoušky  22.4.- 7.5.2011

Denní forma s talentovou zkouškou   2. -15.1.2011

Talentové zkoušky na konzervatoře  15. -31.1.2011

Jiná než denní forma studia   2.- 17.5. 2011

 

Zpět