Podání přihlášky na střední školu

07.11.2010 00:00

 

Na všechny typy škol včetně soukromých a do všech forem studia mohou uchazeči podat v prvním kole přijímacího řízení celkem tři přihlášky. Podle školského zákona se žáci z 9. ročníků základní školy mohou přihlásit i do vyššího stupně víceletých gymnázií.

Doporučení: Ještě před vyplněním přihlášky se informujte o aktuální situaci přímo ve vybrané škole.

Řediteli základní nebo střední školy odevzdáte ve stanoveném termínu vyplněnou přihlášku a většinou musíte přiložit i posudek lékaře o vaší zdravotní způsobilosti. Tiskopis přihlášky obdrží žáci základních škol od třídního učitele, starší uchazeči najdou vzory tiskopisů k různým typům studia na adrese: www.msmt.cz v Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení, mohou ji koupit v prodejnách SEVT, který je vydává, nebo získat přímo ve střední škole.

Zdravotně postižení žáci by měli před podáním přihlášky kontaktovat střední školu o kterou mají zájem. Zejména v běžných školách záleží na závažnosti a rozsahu postižení a na zdravotních požadavcích pro zvolený obor. Přihlášku musí v každém případě doplnit lékařské potvrzení, případně doporučení speciálního psychologa na vhodný postup při přijímacích zkouškách. Ředitel střední školy, který přihlášku přijme, je povinen přizpůsobit podmínky zkoušky tomuto návrhu.

Zpět