Termíny pro podání přihlášek

07.11.2010 00:00

 

-          k dennímu studiu na středních školách,

-          k dennímu studiu nástavbových oborů,

-          do zkrácené formy studia

do 28. února 2011

řediteli základní školy

do 15. března 2011

řediteli střední školy

-          na umělecké obory v konzervatoři,

-          na obory s talentovou zkouškou skupiny oborů umění a užité umění

do 15. listopadu 2010

řediteli základní školy

do 30. listopadu 2010

řediteli střední školy

-          do jiné než denní formy studia oborů bez talentové zkoušky

do 20. 3. 2011

řediteli střední školy

-          do jiné formy studia oborů s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2010

řediteli střední školy

Zpět